Riichi Mahjong League – Nozomi Tomiyasu

Nozomi Tomiyasu

Riichi Mahjong League

DATE OF GAMESCOREPOSITION
SATURDAY 01/07/202324,7002

Tonpuusen League

DATE OF GAMESCOREPOSITION
Sunday 17/03/2024 Tonpuusen 318,6003
Sunday 17/03/2024 Tonpuusen 221,6003
Sunday 17/03/2024 Tonpuusen 11004